Τρόποι Πληρωμής

 Οι τρόποι πληρωμής παρουσιάζονται από το τμήμα πωλήσεων κατά την αποστολή της προσφοράς μας και συμφωνούνται με την έγγραφη επιβεβαίωση της τελευταίας.