Τρόποι Πληρωμής

 Οι τρόποι πληρωμής παρουσιάζονται από το τμήμα πωλήσεων κατά την αποστολή της προσφοράς μας και συμφωνούνται με την έγγραφη επιβεβαίωση της τελευταίας. 

Οι λογαριασμοί τραπέζης είναι οι κάτωθι:

 

ΕΘΝΙΚΗ

094-4700 3410

IBAN GR 180 110 094 00000 094 4700 3410

SWIFT No ETHNGRAA

EUROBANK

0026 0220 94 0200 552 503

IBAN GR980 260 220 000 094 0200 552 503

Swift ERBKGRAA

 

ALPHA BANK

350 002 320 001 706

IBAN GR13 0140 3500 3500 0232 0001 706

Swift CRBAGRAA

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5108-083533-904

IBAN GR 0301721080005108083533904

 

5051-072833-408

ΙΒΑΝ GR72 0172 0510 0050 5107 2833 408


 

 

 

094-4700 34