Όροι Χρήσης

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου sarris.com.gr. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του sarris.com.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης. Τα Στοιχεία μας: Η διαδικτυακή σελίδα sarris.com.gr είναι ένας ιστότοπος που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία «Παναγιώτης Σαρρής και ΣΙΑ ΕΠΕ» με ΑΦΜ 095453115 της Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 1087701000, που εδρεύει στο Δήμο ΤΑΥΡΟΥ, επί της οδού Π.Ράλλη 9 (εφεξής η «Εταιρεία»), για την έκθεση των προϊόντων της μέσω του Διαδικτύου. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι: τηλέφωνο: 210 4831713 fax: 210 4831713 email: [email protected] Ο Σκοπός της Ιστοσελίδας μας: Η ιστοσελίδα sarris.com.gr απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του κλάδου εστίασης. Η παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζει την ποικιλία των προϊόντων της εταιρείας Παν. Σαρρής και σια ΕΠΕ και δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει τους κωδικούς που επιθυμεί και να ζητήσει προσφορά. Η προσφορά μετατρέπεται σε παραγγελία, μόνο όταν προηγηθεί έγγραφη επιβεβαίωση της κατόπιν επικοινωνίας. Η ιστοσελίδα sarris.com.gr δεν αποτελεί ένα διαδικτυακό κατάστημα (e-shop), αλλά μια πλατφόρμα ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες του κλάδου εστίασης και ζήτησης προσφοράς για τα προϊόντα που είναι αναρτημένα. Καμία οικονομική συναλλαγή δεν λαμβάνει χώρα κατά την παρουσία του χρήστη στην ιστοσελίδα sarris.com.gr. Η προσφορά θα αποσταλεί εντός δύο ημερών (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στις αποστολές των προσφορών) από την καταχώρηση της εντός της ιστοσελίδας sarris.com.gr από το τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας Παν. Σαρρής και Σια ΕΠΕ. Όροι, Προϋποθέσεις και συναίνεση Χρήστη To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του sarris.com.gr αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Το sarris.com.gr, δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου και οποιασδήποτε υπηρεσίας αυτού μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστότοπου sarris.com.gr. Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της Εταιρείας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Εταιρείας να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς να ενημερώνει σχετικώς τους χρήστες. Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του sarris.com.gr. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του sarris.com.gr, η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη. Χρήση της Ιστοσελίδας μας: Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε: α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες. β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία διατηρούμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές. γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια τον Α.Φ.Μ. σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, την εταιρική έδρα σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ένα τουλάχιστον τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση που δεν δοθούν τα παραπάνω στοιχεία, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή της προσφοράς. Επιπλέον με την υποβολή της προσφοράς μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις. Η προσφορά μετουσιώνεται σε παραγγελία μόνο και εφόσον προηγηθεί η έγγραφη επιβεβαίωση της. Απόρριψη Προσφοράς Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις προσφορές που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση και την αποστολή μιας προσφοράς, αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την επιβεβαίωση , το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας προσφοράς αφότου σας έχουμε στείλει την επιβεβαίωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η προσφορά σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς με το email που θα λάβετε από το τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας Παν. Σαρρής και σια ΕΠΕ. Η προσφορά από την στιγμή που θα αποσταλεί από το τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας Παν. Σαρρής και σια ΕΠΕ, έχει ισχύ ενός μηνός. Από το πέρας των 20 εργάσιμων ημερών, η προσφορά ανακαλείται και πρέπει να αποσταλεί εκ νέου για να έχει την νόμιμη ισχύ. Πνευματική Ιδιοκτησία Τo περιεχόμενο του sarris.com.gr ανήκει στο sarris.com.gr ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του sarris.com.gr ή εκπομπή του sarris.com.gr με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου. Εφαρμοστέο Δίκαιο Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια κατά το Ελληνικό Δίκαιο.